Материалы аспирантуры

10. Протокол приема в аспирантуру от 25 августа 2016 г.